לשם שבו ואחלמה 6: סמינר חורף תשע"ט

הרב אלחנן ניר • ח' שבט תשע"ט

סמינר חזרה על ארבעת השערים הראשונים בספר. מעבירים: משתתפי החבורה