לשם שבו ואחלמה 8: צמצום האור

הרב אלחנן ניר • כ"ב שבט תשע"ט

"כי הנה הוא [הצמצום] בחינת כח פרטי אחד המחשיך ומסתיר את האור ומגבילו" – למשמעות מהות ומשמעות צמצום האור בדברי הלשם. הקדו"ש, שער ו, פרקים א-ב.