לשם שבו ואחלמה 9: אור פנימי ואור מקיף, גוף ונשמה.

הרב אלחנן ניר • כ"ט שבט תשע"ט

“כי הגוף מסתכל על הנשמה לשאוב ממנה חיותה תמיד, והנשמה מסתכל על הגוף שלא לפעול בו יותר מכחו”. יחסי אור פנימי ואור מקיף, גוף ונשמה. הקדו”ש, שער ו, פרק ג.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435