מאחור באחור לפנים בפנים: שיעור 1

 • ח אייר תשע"ח

פסוקי התורה בפרשת בראשית, במדרשי חז”ל ובדברי אפלטון ביחס לבריאת אדם וחוה ומהות הנסירה שהתרחשה ביניהם. השיעור ניתן במהלך ימי השבעה לפטירת הרב אלישיב קנוהל זצ”ל, ונלמדו בו מדבריו ביחס לנסירה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435