מאחור באחור לפנים בפנים: שיעור 4

הרב אלחנן ניר • כח סיון תשע"ח

תפיסת האדמו"ר הזקן מחב"ד את יחסי ה'אחור באחור' כהתגלות הרצון לעומת ה'פנים בפנים' כהתגלות העונג והספציפיות. משמעות יחסי הגוף והנפש כנובעים מיחסי תודעת ה'סובב כל עלמין' אל מול תודעת ה'ממלא כל עלמין'. לימוד המאמר "ביום השמיני עצרת" מתוך ספר המאמרים תקע"ז, עמ' מג-נ.