מבואות לחסידות 13

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 13.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435