מבואות לחסידות 7 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 7- ח' חשוון, חלק שני.