מבואות לחסידות 6 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 6 – המעבר מהקיץ לחורף, והמשך סדרת השיעורים. א' חשוון- חלק ב'.