מבואות לחסידות 21

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 21- מאמר “פתחי לי אחותי רעייתי”

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435