מבואות לחסידות 18

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 18- שיעור פתיחה לזמן קיץ, "על השאיפה לנוחות" הצרכנית המתכנסת מול תשוקת היציאה של הקיץ.