מבואות לחסידות 17

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 17.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435