מבוא לאחרונים: המהרש"א

הרב נעם סמט • תשע"ב

דמותו של המהרש"א. כג' אייר.