מבוא לאחרונים: פתיחה

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור פתיחה בסדרה חדשה אשר מועברת בישיבה בנושא האחרונים.