מבוא לאחרונים: הסמ"ע והב"ח

הרב נעם סמט • תשע"ב

פרשנותם ודמותם של הסמ"ע והב"ח. א סיוון.