מבוא לפנימיות התורה 10: בעל הקבין והתגדלות השכינה

הרב אלחנן ניר • טז כסלו תשע"ח

עיסוק ברגלי השכינה, בקבצן קטוע הרגליים במעשה משבעת הקבצנים ובהתגדלות המלכות, כמבוא ליצירת שפה דתית חדשה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435