מבוא לפנימיות התורה 12: עבודה יסודית

הרב אלחנן ניר • טו טבת תשע"ח

על העבודה עם ספירת היסוד, האתגרים שלפתחה, ודרכי החיבור שלה עם המרחבים הקרובים אליה. התבוננות ב"לכה דודי" כביטוי לדרכי חיבור אלו.