מבוא לפנימיות התורה 13: השבת – לילה ויום, יסוד ומלכות

הרב אלחנן ניר • כא טבת תשע"ח

בליל שבת אנחנו מתפללים “וינוחו בה”, בשבת בבוקר “וינוחו בו” ובמנחה “וינוחו בם””: מה פשר ההבדל הזה? על טיבה של השבת ועל התנועה שבין היסוד והמלכות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435