מבוא לפנימיות התורה 15: חכמה ובינה

הרב אלחנן ניר • ו שבט תשע"ח

היחסים בין ספירות החכמה והבינה, אבא ואמא, ובינן לבין הספירות שתחתיהן – תפארת ומלכות.