מבוא לפנימיות התורה 16: שפע זמני ושפע קבוע

הרב אלחנן ניר • יג שבט תשע"ח

עיון בסתירה בין דברי הזוהר לדברי התיקונים, ובמענה של הרמ”ק והאר”י לסתירה זו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435