מבוא לפנימיות התורה 17: נשמות חדשות

הרב אלחנן ניר • כ שבט תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435