מבוא לפנימיות התורה 3: הספירות וגוף האדם

הרב אלחנן ניר • כ אלול תשע"ז

על משמעות הספירות לפי ר' עזריאל מגירונה וחלוקתן לשכל, נפש וגוף. על יצירת זיקה בין התחתונים לעליונים באמצעות קידוש הגוף, לפי ר' יוסף ג'יקיטליא.