מבוא לפנימיות התורה 3: הספירות וגוף האדם

הרב אלחנן ניר • כ אלול תשע"ז

על משמעות הספירות לפי ר’ עזריאל מגירונה וחלוקתן לשכל, נפש וגוף. על יצירת זיקה בין התחתונים לעליונים באמצעות קידוש הגוף, לפי ר’ יוסף ג’יקיטליא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435