מבוא לפנימיות התורה 6: התכלית – השכינה

הרב אלחנן ניר • י"ז חשוון תשע"ח

תפיסת השכינה בתיקוני הזוהר עומדת בניגוד למה שראינו בשיעור הקודם בספר שערי צדק. מפגש עם תודעת השכינה וגורלה בימי הגלות כפי המופיע אצל בעל התיקונים.