מבוא לפנימיות התורה 6: התכלית – השכינה

הרב אלחנן ניר • י"ז חשוון תשע"ח

תפיסת השכינה בתיקוני הזוהר עומדת בניגוד למה שראינו בשיעור הקודם בספר שערי צדק. מפגש עם תודעת השכינה וגורלה בימי הגלות כפי המופיע אצל בעל התיקונים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435