מבוא לפנימית התורה 4: סיכום המבוא לספירות

הרב אלחנן ניר • ג חשוון תשע"ח

סיום העיסוק במבוא לעשר הספירות, באמצעות כתבי רמח"ל (כללים ראשונים, חוקר ומקובל, וכללי מאמר החכמה) ועיסוק בזיקת הספירות לפרצופים.