מבוא לתורת הרב קוק: 3 – חכמת האמת הכוללת 1

הרב נעם סמט • יג כסלו תש"פ

החלק הראשון של אורות הקודש א' – חכמת הקודש והעולם מנקודת מבטה.