מבט ניזקי

אלי רוזנפלד • תשע"ג

התבוננות בסידור פרשת הנזיקין ובאופי תיאורים שונים בתוכה יכולה ללמד משהו על המבט שהתורה מאמצת בתחום הנזיקין. שיח לשבת משפטים.