מבצע פנים אל פנים

צבי ויינגרטן • תשס"ט

אברהם עומד לפני ה' ונלחם, לא רק על סדום, אלא גם (ואולי: בראש ובראשונה) על דרכו באמונה ובקודש. שיח לשבת וירא.