מדרש ואיז’ביצא 24

ד"ר זוהר מאור • תשע"א

ב אדר ב

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435