מדרש ואיז’ביצא 5

זוהר מאור • תשע"א

שיעור חמישי. ראשון בזמן חורף

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435