מדרש ואיז'ביצא 3

זוהר מאור • תש"ע

ראש השנה במי השילוח