מדרש לפרשת בא

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע

קריאה מדרשית בפרשת בא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435