מדרש לפרשת ויגש

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע

קריאה מדרשית על בכיו של יוסף.