מדרש לפרשת נח

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע

שיעור במדרש לפרשת נח.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435