מדרש לפרשת תולדות

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע

קריאה מדרשית לפרשת תולדות – על גניבת הברכות.