מדרש לפרשת תולדות

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע

קריאה מדרשית לפרשת תולדות – על גניבת הברכות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435