מדרש לפרשת חיי שרה

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע

קריאה מדרשית של סיפור מציאת רבקה ע"י אליעזר.