מדת בשר ודם

צבי ויינגרטן • תשע"א

ההשוואה בין הברית של פרשת בחוקותי והברית של פרשת כי תבוא מלמדת רבות לא על מושא הברכות והקללות אלא על אמרם. שיח לשבת כי תבוא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435