מדת בשר ודם

צבי ויינגרטן • תשע"א

ההשוואה בין הברית של פרשת בחוקותי והברית של פרשת כי תבוא מלמדת רבות לא על מושא הברכות והקללות אלא על אמרם. שיח לשבת כי תבוא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435