מהי ספרות עברית?

הרב אלחנן ניר • תשע"א

שיעור ראשון בלימודי “המאה העשרים” ובסדרת השיעורים על ספרות עברית. סקירת יצירת המחברים הראשונים: רמח”ל, מנדלסון ווייזל – ויחסה של הקהילה היהודית.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435