מהר"ל וחז"ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג

ז' חשוון, מושג האמת במחשבת חז"ל ובהגות המהר"ל- א.