מהר"ל וחז"ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

שיעור 3- כ"ד אלול, מושג הפשיטות במחשבת התשובה של המהר"ל.