הרשע

אור יחזקאל הירש • תשס"ט

קריאה פוסט מודרנית חתרנית בשאלת הבן הרשע

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435