הרשע

אור יחזקאל הירש • תשס"ט

קריאה פוסט מודרנית חתרנית בשאלת הבן הרשע

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435