מה הוא אומר

אור יחזקאל הירש • תשס"ו

עיון בשאלת הבן החכם ובתובנותיו של הנסיך הקטן. התפרסם ב'קונטרס' סיון תשס"ו