‘מה יהא סופה של אגדה שאין הלכה שלה בצידה’?

ר' אליהו רוזנפלד • כז שבט תשע"ז

מתוך יום עיון לציון מאה שנים ל’הלכה ואגדה’ של ביאליק. בשונה מהאופן שבו מתאר זאת ביאליק במאמרו, במשנה האגדה צומחת מתוך ההקשר ההלכתי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435