מה יהודים עושים עם הקיץ?

הרב אלחנן ניר • תש"ע
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435