מה צופן המפגש?

ר' נועם סמט • תשס"ז

יעקב – לאחר בריחותיו – מוצא עצמו נעמד מול עשו. ננסה לעמוד על הרגע הטעון הזה. שיח לשבת פרשת וישלח.