מה שמועה שמע ובא?

צבי ויינגרטן • תשע"ב

מה שנראה כדיון סתמי של כמה מגדולי התנאים יכול, בהתנתקות מהסיטואציה הספציפית להוביל אותנו על השביל בדרך למסקנות מרחיקות לכת. שיח לשבת יתרו