מוות ואמונה

איתן אברמוביץ • תשע"ד

יום עיון בנושא מסירות נפש לציון שבע שנים להסתלקותו של מו"ר הרב שג"ר זצ"ל