מורה נבוכים 4: תורת התארים – שיעור ראשון

איתן אברמוביץ • ו' בכסלו תשע"ט

פתיחה לעיון בדברי הרמב"ם על התארים: על היכולת לחרוג ממגבלות השפה ולהבין את ה', ועל התנועה החלופית אל עבר הבנת העולם והפעולה בתוכו.