מורה נבוכים 9: האל האריסטוטלי וקדמות העולם

איתן אברמוביץ • י"ח טבת תשע"ט

עיון בתפיסת הקדמות של אריסטו: בתפיסת האל כסיבה הראשונה המניעה את הגלגל, ובתודעה עליה מבוססת תפיסת הקדמות. לצד זאת, תחילת הדיון באלטרנטיבה שמציע הרמב”ם.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435