מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 23

הרב אלחנן ניר • תשע"ד