מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 20

הרב אלחנן ניר • תשע"ד