מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 19

הרב אלחנן ניר • תשע"ד